DOELSTELLINGEN


De oprichting van de

Stichting Veteranen Ontmoeting Centrum Zeeland

is gebaseerd op onderstaande doelstellingen:  • opzetten en beheren van een ontmoetingsplek voor alle veteranen,

    oorlog- en dienstslachtoffers, postactieve militairen en andere geüniformeerden en hun partners, hierna genoemd de doelgroep;


  • de doelgroep een plek bieden waar zij elkaar kunnen ontmoeten, contact kunnen maken dan wel contacten versterken, hun ervaringen kunnen delen en eventuele problemen met elkaar kunnen bespreken;


  • een luisterend oor bieden, in het bijzonder aan hen die geestelijk en/of lichamelijk letsel hebben opgelopen in oorlogs-/missie-gebieden en voor deze doelgroep fungeren als vangnet met signaleringsfunctie;


  • verwijzen naar professionele hulp / intermediair tussen de doelgroep/ veteraan en de professionele hulpverlening zoals het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) en de plaatselijke gezondheidsorganisaties;


  • het geven van voorlichting aan derden om meer begrip te creëren voor de doelgroep en aan zijn/haar positie in de maatschappij;


  • het bieden van de mogelijkheid tot het organiseren van activiteiten vanuit het inloophuis.

©www.detoelis.nl - 2022