GESCHIEDENIS

Wegens het ontbreken van een laagdrempelig, niet specifiek alleen defensie gerelateerd of missiegebonden Veteranen Ontmoeting Centrum (VOC) in de provincie Zeeland, is het initiatief tot de oprichting van een algemeen VOC genomen.


De Stichting Veteranen Ontmoeting Centrum Zeeland (SVOCZ), opgericht op 13 december 2017, heeft lang de tijd nodig gehad om dit initiatief in te vullen door een vast onderkomen te verwerven en vervolgens als inloophuis te gaan beheren.


Ondanks verschillende verzoeken aan, overleg met en uitwisselen van ideeën met de Zeeuwse gemeenten heeft geen enkele gemeente stappen ondernomen om een pand en/of financiële middelen beschikbaar te stellen.


Sinds de oprichting heeft de openbare ruimte van de toenmalige stationsrestauratie te Vlissingen tijdelijk dienst gedaan als inloophuis. Dit bleek echter niet de gewenste situatie.


Dankzij de Stichting Meijaard-Rijsdijk, KVK nummer 66482941, is twee jaar na de oprichting eindelijk een onderkomen voor het Veteranen Ontmoeting Centrum Zeeland (VOCZ) beschikbaar.


De veteranenorganisatie heeft in een deel van het pand aan de Faradayweg 1 te Vlissingen haar nieuwe stek gevonden.
Vanaf begin 2020 is erg hard gewerkt door veteranen en vrijwilligers om van hun nieuwe huis een thuis te maken.


COVID-19 heeft ook als gevolg dat de inmiddels ingerichte zaal bij grotere bijeenkomsten niet voldoet aan de RIVM afstandmaatregel. Daarom is gekozen om ook een grotere ruimte in te richten als VOCZ. 

Daarmee is op 1 september 2020 aangevangen. Wederom een hele klus, maar de harde werkers mogen (wederom) trots zijn op het eindresultaat! 


De officiële opening door de Inspecteur-Generaal der krijgsmacht (IGK), tevens Inspecteur der Veteranen en Reservisten, luitenant-generaal der mariniers Frank van Sprang, heeft op 10 september 2021 plaatsgevonden.


Ondanks dat alle inrichtingswerkzaamheden op vrijwillige basis worden uitgevoerd is er voor de exploitatie van het VOCZ veel geld benodigd. Het benaderen van de 13 gemeenten in Zeeland afzonderlijk en de Burgemeesterskring Zeeland, heeft weinig tot niets opgeleverd. Bij de gemeente Vlissingen is een formele subsidieaanvraag ingediend. Na 10 maanden (!) wachten werd een afwijzing ontvangen. 


Om toch ook op andere manieren financiële steun te kunnen ontvangen is de SVOCZ per 29 oktober 2019 een ANBI instelling (RSIN/fiscaalnummer 858251528). Giften zijn erg welkom en, in principe, aftrekbaar van de belasting.


Daarnaast was u iedere zaterdag van harte welkom tussen 09.00 - 15.00 uur in de Snuffelmarkt SVOC Zeeland,

Edisonweg 6B te Vlissingen. Was, want de gemeente Vlissingen heeft eind 2021 besloten dat de Snuffelmarkt gesloten moet worden. De Stichting Meijaard Rijsdijk (SMR), eigenaar van de loods, heeft het SVOCZ bestuur te kennen gegeven, dat de SMR het besluit van de gemeente zonder bezwaar op gaat volgen.

Vol onbegrip en emotioneel over deze beslissingen, heeft de SVOCZ daar op 20 maart 2022 uitvoering aan moeten geven. Kees Jansen

voorzitter SVOCZ

©www.detoelis.nl - 2022