BESTUUR

Het bestuur van de SVOCZ bestaat uit 5 leden:


Voorzitter

C.C. (Kees) Jansen


Secretaris/penningmeester

L. (Leo) van der Meer


Algemeen bestuurslid tevens coördinator

Nuldelijnsondersteuning en coördinator vrijwilligers

D.C. (John) Kouters


Algemeen bestuurslid tevens coördinator

evenementen en beheerder Snuffelmarkt

W. (Wil) Lossie


Algemeen bestuurslid

Vacature



Alle bestuursleden zijn onbetaalde vrijwilligers!


©www.detoelis.nl - 2020